Sova Training kind

Sommige kinderen zijn heel sociaal en maken gemakkelijk contact met anderen, maar er zijn ook kinderen die dit lastig vinden. Wil jouw kind heel graag samenspelen en meer vrienden maken, maar lukt dit niet goed?


sova training kind

Wat is een sova training voor kinderen?

Wat zijn sociale vaardigheden die jouw kind nodig heeft? En hoe kan je jouw kind helpen zodat hij of zij makkelijk en goed om kan gaan met leeftijdsgenoten om zich heen?

Een sociale vaardigheidstraining (sova-training kind) is een kortdurende en praktische training waardoor kinderen sociaal vaardiger worden in hun eigen gedrag . Doel van de training is dat kinderen leren met anderen om te gaan zodat ze makkelijker vrienden kunnen maken. Ik bied 1-op-1 sessies aan waar we samen met jouw kind via verschillende manieren spelenderwijs oefenen en het zelfvertrouwen vergroten. Zodat jouw kind makkelijker om kan gaan met sociale situaties. Bijeenkomsten duren 1 uur.

Tijdens sova trainingen voor kinderen leert jouw kind:

 • makkelijker contact maken met anderen
 • zelfvertrouwen uitstralen
 • voor zichzelf opkomen
 • stevig staan
 • vrienden maken
 • samenwerken en samenspelen
 • rekening houden met anderen
 • ruzies oplossen

Sociale vaardigheidstraining iets voor jouw kind?

Sova training methode kan jouw kind helpen als het:

 • vrienden willen maken maar niet weet hoe
 • weinig initiatief neemt om sociale contacten te maken
 • het moeilijk vindt om samen te spelen
 • weinig rekening houdt met anderen
 • zich terugtrekt i.p.v. vragen of hij mee mag spelen
 • spannend vindt om op kinderen af te stappen
 • moeite heeft om af te stemmen met de groep

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden ontwikkelt iedereen gedurende zijn leven. Voor sommige kinderen gaat dat makkelijk maar voor andere kost het heel veel moeite en energie. Al op heel jonge leeftijd leren kinderen op verschillende manieren contact te maken met anderen. Doordat mensen hier positief op reageren worden kinderen aangemoedigd om dit vaker te herhalen en gestimuleerd in het maken van sociale contacten. Dit gaat grotendeels vanzelf, maar toch is er ook een groep kinderen die dit lastig vinden.

Rond de leeftijd van vier of vijf jaar kunnen de kinderen meestal goed contact maken met andere mensen om hun heen. Op de basisschool worden sociale vaardigheden nog bevorderd door het samen spelen tijdens en na schooltijd. Daarom is het ook zo belangrijk om kinderen de ruimte en tijd te geven om lekker met elkaar te spelen.

Voor sommige kinderen kan het gebrek aan sociale vaardigheden in de weg van geluk staan. Bijvoorbeeld als kinderen heel graag vrienden willen maken maar niet weten hoe ze precies vriendschappen kunnen opbouwen. Dit beklemt een kind in het eigen gedrag. Sova-trainingen kunnen hier een goede oplossing voor zijn.

Sociale vaardigheden voorbeelden

sova trainingen kind

Goede sociale vaardigheden zijn enorm belangrijk in het leven en dat geldt vooral voor kinderen. Sociaal vaardige kinderen worden aardiger gevonden en zijn vaak populair, terwijl kinderen die sociaal wat minder handig zijn vaak afgewezen worden of aanpassingsproblemen hebben.

Sociale vaardigheid problemen leiden vaak tot andere problemen zoals schoolachterstand, agressie, teruggetrokkenheid en afhankelijkheid. Deze problemen nemen vaak toe waardoor het belangrijk is om dit vroeg aan te pakken.

Kinderen met moeite om sociale contacten te maken worden vaak buiten gesloten. Daardoor hebben ze minder kans om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en staan ze er nog meer alleen voor.

Wat zijn voorbeelden van sociale vaardigheden?

Kinderen op basisschool leeftijd hebben aantal sociale vaardigheden nodig zoals:

 • leren omgaan met emoties
 • rekening houden met anderen
 • respecteren van regels
 • empathisch zijn
 • samenwerken
 • elkaar respecteren

Hoe kan je de sociale vaardigheden van je kind vergroten?

Cursus sociaal zijn

Hieronder vind je tips om de sociale vaardigheden van je kind te vergroten:

Voor zichzelf opkomen

Het is belangrijk dat jouw kind weet hoe hij of zij voor zichzelf op kan komen. Voor sommige kinderen gaat dat van zelf en anderen hebben er wat extra hup bij nodig. Bespreek met je kind hoe hij zichzelf duidelijk kan maken aan anderen, maak je kind bewust van zijn houding (lichaamshouding, stem, oogcontact) en oefen samen met jouw kind situaties in een rollenspel.

Als je kind hier veel moeite mee heeft kan een weerbaarheidstraining goed helpen.

Contact maken met andere kinderen

Door het oefenen kan jouw kind sociale vaardigheden die hij nodig heeft verder ontwikkelen. Help jouw kind een hobby te kiezen, meldt hem of har aan bij een club of maak een speelafspraak met andere leeftijdgenootjes.

Luister naar je kind

Geef jouw kind de ruimte. Luister naar hem of haar en help jouw kind de emoties goed te leren uiten. Leer jouw kind te vertellen wat er is gebeurt, wat hij of zij ervan vindt en wat mogelijk oplossing kunnen zijn.

Eigen behoeftes goed leren uiten

In plaats van zeggen waar jouw kind last van heeft, is het goed om te leren zeggen wat hij graag wil. Dus in plaats van boos zijn dat het spel stom is leer hem om te bedenken hoe hij zelf het probleem kan oplossen. Nieuwe regels? Andere spel? Iets anders doen?

SOVA training voor kinderen van 4 jaar tot 12 jaar

Ouder : Ouder en kind kunnen samen een sova training volgen om beter te leren omgaan met angst en stress.

Probleemoplossend vermogen : Sova training kind verhoogt het probleemoplossend vermogen.

Snel boos : Sova training voor kinderen kan helpen voor kinderen die snel boos te worden.

Steuntje in de rug : Met sova training kunnen kinderen leren hoe ze met vervelende gebeurtenissen in het leven kunnen omgaan.

Training geschikt : De sova training is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Bijeenkomsten : De sova training kind bijeenkomsten zijn er om ouders te helpen die met een agressief of hyperactief kind thuis zitten.

Contact of meer weten?

Als u meer wilt weten over sociale vaardigheidstraining of interesse heeft om een afspraak te maken, dan kunt u via onderstaande links contact opnemen, meer te weten komen over ie ik ben en de tarieven bekijken.

Neem contact op